Eksperci DC Centrum podczas Immersion Festival 2022
2022-12-14
Nasz projekt laureatem w konkursie MKiDN!
2023-08-02
Eksperci DC Centrum podczas Immersion Festival 2022
2022-12-14
Nasz projekt laureatem w konkursie MKiDN!
2023-08-02

Premiera raportu o stanie sektora MSP w Polsce 2023

31 lipca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja podsumowująca dwa lata działalności biura regionalnego PARP w Poznaniu, podczas której zaprezentowano Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o stanie sektora MŚP w Polsce. W konferencji udział wzięli m.in.  Jadwiga Emilewicz, sekretarz stanu w Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej oraz Dariusz Budrowski, prezes PARP.
Oprócz poznańskiego oddziału PARP, w konferencji udział wzięli przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i wielu innych. 
 
Podczas wydarzenia mieliśmy okazję wysłuchać krótkiej diagnozy o stanie polskiej przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski i Poznania. Zaznaczano istotny i liczny wkład przedsiębiorców z regionu w rozwój polskiej gospodarki. Mówiono o planach na dalszą działalność zdecentralizowanych rządowych agencji mających swoją siedzibę w Poznaniu. Podkreślano, że bardzo ważnym elementem we wspieraniu przedsiębiorców jest wsłuchiwaniu się w ich potrzeby, co znacznie ułatwiają oddziały umiejscowione poza głównym ośrodkiem, czyli Warszawą. 
 
W panelu dyskusyjnym z przedstawicielami wymienionych wyżej instytucji oraz Pani Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, przypomniano rolę i ofertę podmiotów, które na co dzień wspierają przedsiębiorców z sektora MŚP. Zwrócono szczególną uwagę na fakt, iż instytucje często podejmują wzajemną współpracę, by w szerszym zakresie udzielić wsparcia przedsiębiorcom, zarówno merytorycznego, jak i finansowego. Pani Emilewicz zadeklarowała wsparcie polskich przedsiębiorców w inwestycjach w Ukrainie. Wskazała jak ważny jest to obszar i jakie konkretne zmiany na szczeblu rządowym są planowane do wprowadzenia, by było to możliwe i efektywne. 
 
Na konferencji został zaprezentowany raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Pokazano kluczowe statystyki, wyciągnięto wnioski, które napawają optymizmem pod kątem dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Omówione zostały m.in. dane dot. nakładów finansowych na inwestycje, średnie zatrudnienie, a także strukturę i stan przeżywalności polskich firm z podziałem na województwa.