Inwestycje infrastrukturalne – przygotowanie i zarządzanie inwestycjami infrastrukturalnymi

Zespół DC Centrum - Burza mózgów w sali konferencyjnej

1. Proces przygotowawczy do realizacji inwestycji:

 • opracowywanie koncepcji inwestycyjnych, programów funkcjonalno – użytkowych;
 • nadzór nad sporządzeniem dokumentacji technicznej;
 • przeprowadzanie formalno-prawnego procesu uzyskiwania wymaganych przepisami prawa pozwoleń i/lub zezwoleń;
 • opracowywanie biznesplanu/studium wykonalności inwestycji;
 • sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej;
 • przeprowadzenie procedur związanych z pozyskiwaniem finansowania (środki UE, programy rządowe, banki i fundusze pożyczkowe).

2. Proces związany z zarządzaniem nad realizacją inwestycji

(pełnienie zadań inżyniera kontraktu):
 • prowadzenie rozliczeń zawartych umów o dofinansowanie;
 • przeprowadzanie procedur związanych z udzieleniem zamówienia – wybór wykonawcy (PZP, zasada konkurencyjności w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE, kodeks cywilny);
 • nadzór nad realizacją robót budowlanych i/lub prac konserwatorskich;
 • nadzór nad realizacją umów zawartych z wykonawcami;
 • nadzór nad prawidłową realizacją projektu  zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 • nadzór nad realizacją celów projektu oraz osiągnięcia zaplanowanych w projekcie wskaźników;
 • monitoring pracy i uzyskanych efektów;
 • bieżąca współpraca i ścisły kontakt z wyznaczonymi koordynatorami przez Inwestora ds. merytorycznych;
 • reprezentowanie inwestora przed instytucją pośredniczącą oraz zarządzającą.
3. Wykonawstwo inwestycji w formule open book.

Dc Centrum

Przykładowe realizacje

Ikona - kask budowlańca

About the company

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop

Rekomendacje

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name

Usługi

Ikona - kask budowlańca

Przygotowanie i zarządzanie Inwestycjami Infrastrukturalnymi

Ikona - strzałka

Usługi dla MŚP - usługi doradcze w zakresie innowacji i rozwoju

Ikona - dokumenty

Analizy i ekspertyzy
ekonomiczno-prawne

Ikona - współpraca

Projekty
społeczno-edukacyjne

Ikona - rakieta czarna

Inkubatory Technologiczne

Ikona - żarówka

Klastry
branżowe

Ikona - samolot z papieru
Spotkanie w sali konferencyjnej
Zdjęcie Szymona Cieśli, Prezesa Zarządu
Ikona - strzał w dziesiątkę

DC CENTRUM Sp. z o. o. - odpowiedź na potrzeby biznesu

W DC CENTRUM Sp. z o. o. wiemy, że każde przedsiębiorstwo posiada unikatowe zdolności, które mogą zostać rozwinięte, a następnie w pełni wykorzystane. Świadczymy nasze usługi w sposób zindywidualizowany i optymalny dla każdego klienta, który chce się rozwijać razem z nami.

Skontaktuj się z nami