3 mln dofinansowania dla LC LAB w ramach FELU 2021-2027
2023-10-03
Projekt w Kępnie
2023-12-10
3 mln dofinansowania dla LC LAB w ramach FELU 2021-2027
2023-10-03
Projekt w Kępnie
2023-12-10

SYNERGIA inkubator z kolejną dotacją

Umowa na dofinansowanie projektu o łącznej wartości ponad 600 tys. zł właśnie została podpisana
Projekt o łącznej wartości 639 526,20 zł zakłada:

1️⃣ Utworzenie centrum demonstracyjnego innowacyjnych technologii składającego się z dwóch części: digitalizacyjnej i VR’owej. Cyfrowa przestrzeń, która otworzy nowe horyzonty dla przedsiębiorców z regionu.

2️⃣Utworzenie dwóch fab labs: Pracownie fotograficzna i dźwiękowa, miejsca kreatywności i rozwoju.

3️⃣ Utworzenie Living lab: Przestrzeń do prowadzenia badań UX (ang. user experience – doświadczenie użytkownika) oraz badania w ramach grup fokusowych.

Synergia Inkubator to szansa dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Naszym głównym celem jest stworzenie warunków sprzyjających innowacjom i rozwojowi lokalnej gospodarki.

Wniosek dofinansowany w ramach Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, RPO WK-P 2014-2020 EFRR.
Wnętrze Inkubatora Synergia
SYNERGIA inkubator z kolejnym dofinansowaniem
Niniejsza strona korzysta z plików cookie Wykorzystujemy pliki cookies do prowadzenia  działań personalizacyjnych i analitycznych. Pozwalają nam one badać sposób korzystania z serwisu przez użytkowników, mierzyć ilość wizyt w serwisie, a tym samym monitorować wydajność serwisu.