Magazyn Redystrybucji Żywności otwarty!
2023-09-19
SYNERGIA inkubator z kolejnym dofinansowaniem
2023-11-12
Magazyn Redystrybucji Żywności otwarty!
2023-09-19
SYNERGIA inkubator z kolejnym dofinansowaniem
2023-11-12

LC Lab z dotacją niemal
3 mln zł

Trójwymiarowa analiza ruchu LC Lab z dofinansowaniem w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. 

Kolejny sukces naszego działu Doradztwa Gospodarczego! Projekt przygotowany przez Kasie, Martę i Przemka znalazł się w elitarnej czternastce, która wybrana została spośród 63 ubiegających się o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw.

Brawa dla całego zespołu projektowego!

Projekt pt. „Rozwój działalności innowacyjnej LC Lab poprzez przeprowadzenie prac B+R z zakresu trójwymiarowej analizy ruchu wraz z wdrożeniem nowego produktu na rynek” zakłada dwa komponenty:

– prace B+R dotyczące stworzenia systemu do trójwymiarowej analizy ruchu opartego na czujnikach IMU

– wdrożenie wypracowanego produktu na rynek.

Dofinansowanie otwiera nowe możliwości dla trenerów, instruktorów, sportowców, fizjoterapeutów i rehabilitantów.

Gotowi na rewolucję w analizie ruchu?