Ośrodek Innowacji

Spotkanie w sali konferencyjnej - burza mózgów
Spotkanie biznesowe w sali konferencyjnej

Instytucja Otoczenia Biznesu

Dc Centrum

Zajmujemy się transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych.

Centrum innowacji

Świadczymy wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Jesteśmy merytorycznym wsparciem dla realizowanych przez naszych klientów działań innowacyjnych.

-usługi proinnowacyjne, w tym transfer i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,

-usługi wspierające efektywne wdrażanie innowacji, w tym ocenę przedsięwzięć innowacyjnych, doradztwo technologiczne, finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne,

-kojarzymy przedsiębiorców z pracownikami naukowymi, m.in. poprzez kontakty z CI, z instytucjami badawczo-rozwojowymi oraz z właścicielami technologii i know-how,

-usługi wspierające przedsiębiorców w procesie pozyskiwania środków finansowych i partnerów niezbędnych do realizowania ich aktywności innowacyjnej.

Inkubator Technologiczny

Realizujemy usługi z obszaru programu inkubacji. Głównym celem działalności w obszarze Inkubatora Przedsiębiorczości jest pomoc nowo powstałym, innowacyjnym firmom w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku.

Świadczymy usługi:

-Wsparcia biznesu (doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, technologiczne i ekonomiczne)

-Wsparcie w pozyskiwaniu środków

-Udostępniamy przestrzeń biurową i technologiczną na działalność gospodarczą

Dc Centrum

Instytucja Otoczenia Biznesu

Jesteśmy certyfikowaną Instytucją Otoczenia Biznesu na podstawie certyfikatu spełniania środowiskowych standardów działania wydany przez SOOIPP.  

Skontaktuj się z nami

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko