Wzmacniamy potencjał naszych klientów.

Zespół DC Centrum - Zespół Klastry
Dc Centrum

Klaster Technologii Medycznych

DC CENTRUM Sp. z o. o. pełniąc funkcję Instytucji Otoczenia Biznesu wraz z innymi jednostkami takimi jak, firmy, instytucje naukowe inicjuje powstanie Klastra technologii medycznych.

Klaster jest rozwijającą się strukturą o charakterze ponadregionalnym, który skupia podmioty działające w branży nowoczesnych technologii medycznych i branż powiązanych, głównie medycyny czy ochrony zdrowia.

Głównym celem funkcjonowania Klastra technologii medycznych jest dążenie do jak najlepszego wykorzystania możliwości zarówno przedsiębiorstw z branży technologii medycznych, dostawców i odbiorców usług medycznych jaki i instytucji naukowych ale również jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji otoczenia biznesu do zwiększenia ich potencjału innowacyjnego, lepszego wykorzystania kapitału intelektualnego oraz podniesienie znaczenia technologii medycznych na rynkach zagranicznych.

Nowe Technologie Medyczne

DC CENTRUM Sp. z o.o. pełniąc rolę koordynatora klastra technologii medycznych jest zobowiązany do:

  • reprezentowania klastra na zewnątrz,
  • poszukiwanie i organizacja finansowania projektów inwestycyjnych służących celom klastra,
  • prowadzenie bieżących spraw klastra,
  • zapewnienie obsługi biurowo-administracyjnej klastra,
  • organizowanie spotkań członków klastra,
  • budowanie sieci powiązań i relacji pomiędzy członkami klastra,
  • prowadzenie lub organizowanie mediacji pomiędzy członkami klastra,
  • inne zadania przewidziane w porozumieniu lub regulaminie klastra.

Usługi

Ikona - kask budowlańca

Przygotowanie i zarządzanie Inwestycjami Infrastrukturalnymi

Ikona - strzałka

Usługi dla MŚP - usługi doradcze w zakresie innowacji i rozwoju

Ikona - dokumenty

Analizy i ekspertyzy
ekonomiczno-prawne

Ikona - współpraca

Projekty
społeczno-edukacyjne

Ikona - rakieta czarna

Inkubatory Technologiczne

Ikona - żarówka

Klastry
branżowe

Ikona - samolot z papieru
Spotkanie w sali konferencyjnej
Zdjęcie Szymona Cieśli, Prezesa Zarządu
Ikona - strzał w dziesiątkę

DC CENTRUM Sp. z o. o. - odpowiedź na potrzeby biznesu

W DC CENTRUM Sp. z o. o. wiemy, że każde przedsiębiorstwo posiada unikatowe zdolności, które mogą zostać rozwinięte, a następnie w pełni wykorzystane. Świadczymy nasze usługi w sposób zindywidualizowany i optymalny dla każdego klienta, który chce się rozwijać razem z nami.

Skontaktuj się z nami