Tytuł projektu: „VR Inkubator – zaprojektuj swój biznes”.

Numer projektu: RPWP.01.03.02-30-0007/18.

Beneficjent: DC CENTRUM Sp. z o.o.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Nastąpi to poprzez poprawę jakości infrastruktury instytucji otoczenia biznesu (IOB) oraz podniesienie kompetencji pracowników IOB. Działania te pozwolą na stworzenie miejsca, w którym zarówno obecni jak i przyszli przedsiębiorcy będą mogli uzyskać szeroki zakres profesjonalnych usług, dostosowany do ich potrzeb, a także wymagań rynku.  Cel inwestycji koresponduje bezpośrednio z celem statutowym Wnioskodawcy, którym jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

Planowane efekty:

1. Infrastruktura – budowa nowego inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Fałkowo w powiecie gnieźnieńskim.

2. Usługi – szeroki zakres planowanych do świadczenia usług będzie dostosowany do różnorodnego grona odbiorców. Pod względem biznesowym oferta zostanie dopasowana zarówno do potrzeb start-upów, jak i małych czy średnich przedsiębiorstw, działających na rynku w dowolnej branży.

3. Podnoszenie kompetencji – szkolenia dla pracowników IOB.

Wartość projektu: 9 164 225,45 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 622 494,83 zł