DC CENTRUM to firma dbająca o zrównoważony rozwój. W swych działaniach uwzględniamy interesy pracowników, aspekty związane z ochroną środowiska a także potrzeby społeczeństwa. Aktywnie współpracujemy z instytucjami pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi pozyskując środki na ich cele statutowe i rozszerzanie działalności prospołecznej.

Obecnie wraz z Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej firma DC CENTRUM realizuje projekt Ministerstwa Sprawiedliwości „Udzielenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym” zapewniając pomoc finansową i merytoryczną potrzebującym.

Zakres wsparcia obejmuje m.in:

  • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
  • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną,
  • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w przedszkolach,
  • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  • finansowanie bonów żywnościowych i zakupu odzieży,
  • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu wakacyjnego.