JM-TRONIK

Zaufaj profesjonalistom. Rozwijaj firmę z DC CENTRUM.

 

JM-TRONIK to dynamicznie rozwijający się producent urządzeń dla energetyki zawodowej i przemysłowej. Obecnie firma oferuje takie produkty jak aparatury rozdzielcze, zabezpieczeniowe, łączeniowe i pomiarowe.

 

Wartość projektu:

290 000 zł

Dofinansowanie z RPO WM - Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych szansą na rozwój przedsiębiorstwa.

Rezultat projektu:

W wyniku realizacji projektu JM Tronik zrealizował założenia wynikające z długoterminowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki nawiązaniu kontaktów biznesowych z podmiotami mającymi kluczowe znaczenie dla firmy, udało się podpisać umowy zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Wpłynęło to w sposób istotny na efektywność realizowanych działań, a także pozwoliło wygenerować nadwyżki finansowe niezbędne do realizacji dalszych inwestycji.

Więcej naszych projektów

Zobacz wszystkie