APX Technologie

Zaufaj profesjonalistom. Rozwijaj swój biznes z DC CENTRUM

 

APX Technologie to spółka działająca w dwóch branżach: sprzedaży obriabiarek CNC oraz produkcji wyposażenia maszyn i kooperacji w zakresie części dla przemysłu lotniczego.

 

Wartość projektu:

450 000 zł

Dofinansowanie z RPO WM - Udział w sześciu imprezach targowo - wystawienniczych szansą na rozwój i wzrost przychodów ze sprzedaży firmy.

500 000 zł

Dofinansowanie z PARP. Wdrożenie strategii eksportowej.

Rezultat projektu:

APX Technologie dzięki realizacji inwestycji zwiększyła świadomość wśród klientów na temat działań proekologicznych oraz rozwiązań technologicznych. Pozwoliło to na pozyskanie nowych kontaktów handlowych, co w konsekwencji skutkowało zwiększeniem możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa. Poza tym firmie udało się wdrożyć planowaną wcześniej strategię eksportową, która była istotnym czynnikiem długofalowej strategii przedsiębiorstwa.

Więcej projektów

Zobacz wszystkie