Zadaniem Inżyniera Kontraktu jest zapewnienie aby finansowane ze środków UE inwestycje zostały ukończone zgodnie z wymogami, co następnie umożliwi poprawne ich rozliczenie.

Pełnimy nadzór techniczny nad pracami budowlanymi, jakością ich wykonania oraz procedurą wyboru wykonawcy i sporządzaną przez niego dokumentacją. Sprawujemy kontrolę prawidłowości nad stosowaniem się do unijnych procedur i dopełniamy w tym zakresie wszelkich niezbędnych formalności.

Współpraca z DC CENTRUM to pewność, że otrzymane środki zostaną odpowiednio rozdysponowane a inwestycja ukończona zostanie w przewidywanym czasie. Nad realizacją Twojego projektu działa zespół doświadczonych specjalistów, którzy reprezentują Cię przed instytucjami kontrolującymi przebieg projektu.