Efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw zależy w dużej mierze od podejmowanych przez nie inwestycji. Racjonalne wydatkowanie bieżących środków finansowych to takie, które prowadzi do zwiększenia posiadanych składników majątku trwałego w przyszłości. Zainwestuj w potencjał swojej firmy i pomnóż zyski w krótkim czasie.

Dla naszych klientów wielokrotnie pozyskiwaliśmy finansowanie m.in. na wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów, zwiększanie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub stworzenie nowego, zmianę dotychczasowych procesów produkcyjnych czy wdrożenia technologiczne. Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu o kredyty technologiczne, potwierdzone niejednym sukcesem.

Jeśli planujesz dywersyfikację lub rozszerzenie dotychczasowej działalności, z czym wiąże się konieczność zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – skonsultuj się z nami. Znajdziemy rozwiązania, które pozwolą Ci zrealizować inwestycję z dofinansowaniem. Porównamy Twój plan z wymogami dostępnych programów i wspólnie opracujemy strategię gwarantującą przyznanie środków.