Ekspansja na rynki zagraniczne jest nieodzownym etapem w procesie intensywnego rozwoju przedsiębiorstwa. Wiąże się z optymalizacją kosztów, dywersyfikacją rynków zbytu i surowców, przepływem innowacji i know-how. Pozwala na rozszerzenie sieci dystrybucji i wzrost pozycji konkurencyjnej na arenie międzynarodowej.

Działania wspierające eksport towarów i usług na nowe rynki wymagają dużych inwestycji początkowych, będących poza zasięgiem wielu firm z sektora MŚP. Rozwiązaniem jest aplikowanie o przeznaczone na ten cel środki z Funduszy Unii Europejskiej. Dofinansowania nawet do 85% wartości poniesionych kosztów obejmują koszty uczestnictwa w imprezach wystawienniczo – targowych, działania edukacyjne (wyjazdy na konferencje i seminaria), koszty materiałów marketingowych oraz organizację misji gospodarczych w celu pozyskania nowych partnerów biznesowych i nawiązania współpracy.

Od lat wspieramy przedsiębiorstwa w ekspansji zagranicznej przeprowadzając pogłębione analizy rynków i produktów, tworząc strategie oraz Plany Rozwoju Eksportu a także poszukując partnerów i rekomendując najefektywniejsze kanały promocji. Pozyskujemy dotacje na uczestnictwo w targach i prestiżowych wydarzeniach branżowych, dzięki czemu nasi Klienci nawiązują nowe relacje biznesowe, podpisują umowy handlowe z zagranicznymi kontrahentami oraz nieustannie rozszerzają swoje sieci sprzedaży.