Rozwój działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw jest kluczową aktywnością prowadzącą do wzrostu innowacyjności całej gospodarki.

Polska i Unia Europejska dostrzegają priorytetowe znaczenie prac badawczo – rozwojowych w kształtowaniu konkurencyjności rynkowej. Na pobudzanie innowacyjności w ramach trwającej perspektywy unijnej przeznaczono środki, o których pozyskanie mogą się ubiegać firmy należące do sektora MŚP we współpracy z jednostkami badawczymi lub samodzielnie.

Pozyskane finansowanie można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne związane zarówno z prowadzeniem projektów badawczych jak i na zakup niezbędnej infrastruktury koniecznej do stworzenia zaplecza badawczego w firmach czy centrów B+R. W ten sposób można również pokryć koszty doradztwa i zakupu niezbędnej wiedzy technicznej oraz materiałów i produktów potrzebnych do realizacji projektu. Nowa inwestycja ma przysłużyć się opracowywaniu innowacyjnych produktów i usług.

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem działalności badawczo-rozwojowej w swoim przedsiębiorstwie skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ramach współpracy przeanalizują oni dostępne formy wsparcia, pomogą dobrać optymalną strategię oraz przygotują niezbędną dokumentację aplikacyjną w Twoim imieniu. Dzięki szerokiej sieci kontaktów wspomagamy również naszych Klientów w poszukiwaniu partnerów w środowisku naukowym.