Racjonalnie zaplanowane działania stanowią podstawę sukcesu. Tożsama sytuacja występuje przy ubieganiu się o dotacje unijne, ponieważ bez dobrego planu, osiągnięcie celu jest znacznie trudniejsze.

Eksperci DC CENTRUM mają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu przedsiębiorstw oraz innych organizacji do pozyskiwania finansowania ze środków Unii Europejskiej. Dzięki zdobytej wiedzy, tworzą skuteczne dokumenty aplikacyjne odpowiadające formalnym i merytorycznym wymogom instytucji organizujących konkursy.

Każdy Klient traktowany jest indywidualnie – szczegółowo analizujemy zakres prowadzonej przez niego działalności, potencjał oraz plany na dalszy rozwój. Przedstawiamy dostępne źródła finansowania, oceniamy szanse na ich pozyskanie oraz przygotowujemy niezbędny komplet dokumentów zawierający wniosek, studium wykonalności, oraz wymagane analizy i załączniki.

Odpowiednie przygotowanie zwiększa Twoją szansę na pozyskanie i prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z Funduszy Europejskich. Nasze doświadczenie i umiejętności w tej dziedzinie, potwierdzone liczbą pozyskanych dotacji i gronem zadowolonych klientów to gwarancja Twojego sukcesu.