Specjalizujemy się w doradztwie biznesowym dla firm sektora MŚP, jednostek samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych.

Posiadamy status Instytucji Otoczenia Biznesu oraz od 31 marca 2016 roku jesteśmy Akredytowanym przez Ministerstwo Ośrodkiem Innowacji.

W latach 2010 – 2012 nasza praca została nagrodzona przyznaniem I miejsca w rankingu „Najskuteczniejsze firmy doradcze” magazynu „Fundusze Europejskie” w kategorii „Ilość projektów zakwalifikowana do dofinansowania – dotacje dla MŚP”.

Oferta, którą z dumą prezentujemy, powstała dzięki współpracy z naszymi kontrahentami, w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz zrealizowany przez nas program badawczy, dotyczący barier rozwoju polskich firm sektora MŚP. Podstawą naszego sukcesu jest długotrwała współpraca z klientem, oparta na najwyższej jakości świadczonych usług oraz wzajemnym zaufaniu. Jako pracownicy przedsiębiorstwa z tradycjami i jasną wizją rozwoju, czujemy się odpowiedzialni za przyszłość zarówno naszą jak i naszych klientów.

 

POLITYKA JAKOŚCI

MISJA

Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorstw poprzez profesjonalne świadczenie usług konsultingowych i prorozwojowych. Doradzając naszym klientom, uwalniamy ich potencjał i wznosimy ich na wyższy poziom prowadzenia biznesu.

WIZJA

Dążymy do tego, by być liderem polskiego rynku biznesowych usług doradczych i wyznaczać standardy innym. Chcemy być firmą, którą klienci wybierają w pierwszej kolejności.

WYMAGANĄ JAKOŚĆ UZYSKUJEMY POPRZEZ:

  • zaangażowanie w realizację umów spełniających wymagania klienta,
  • utrzymywanie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością.

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz konkurencyjność na rynku. Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą  PN-EN ISO 9001:2015-10, zapewnienia środków niezbędnych na jego prawidłowe funkcjonowanie oraz spełnienie wymagań, które mają zastosowanie.