Misja, Wizja, Polityka jakości.

+ Misja
Spółka DC CENTRUM Biuro Wsparcia Zarządzania została stworzona, aby wspomagać rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP. Naszą misją jest udzielanie profesjonalnego wsparcia, dzięki usługom świadczonym w zakresie organizacji i zarządzania. Zależy nam na partnerskich relacjach z klientami. Pragniemy, aby starania zespołu DC CENTRUM przynosiły realne korzyści, jednocześnie dając satysfakcję z dobrze wykonanego zadania.

+ Wizja
Wizją DC CENTRUM Biuro Wsparcia Zarządzania jest zrównoważony rozwój, który jesteśmy w stanie zapewnić, dzięki kompletnemu pakietowi usług wsparcia finansowo-organizacyjnego. Naszym celem jest bycie liderem rynku profesjonalnych usług doradczych dla polskich przedsiębiorców. Pragniemy stale rozrastać się, nie tracąc rodzinnego charakteru firmy. Stawiamy zarówno na poszerzanie oferty, jak i rozwój personalny zespołu, poparty chęcią zdobywania wiedzy.

+ Polityka jakości
Jakość (parafrazując słowa prof. Andrzeja Blikle) definiujemy następująco: Jakość usługi to miara braku wad tej usługi (im mniej wad, tym wyższa jakość), a wadą usługi jest każda negatywna cecha usługi (z punktu widzenia klienta), której się on nie spodziewa. Naszym celem jest dążenie do doskonałości w zarządzaniu, dlatego też dbamy o wysoką jakość świadczonych usług. Relacje z klientami opieramy na zaufaniu, dzięki czemu współpraca przybiera długotrwały i strategiczny charakter. Jesteśmy świadomi, że osiągnięcie perfekcji wiąże się z ogromnym wysiłkiem. Dlatego nieustannie troszczymy się o podwyższanie jakości naszych działań, co usprawnia funkcjonowanie firmy oraz wzajemną komunikację.

Szymon Cieśla - Prezes Zarządu DC CENTRUM
wraz z całym zespołem DC CENTRUM Sp. z o.o.