Jak założyć własną firmę? – pierwsze kroki

Masz już dość pracowania na kogoś rachunek? Chcesz poczuć się jak król w swojej firmie i władać pracownikami? A może od dłuższego czasu posiadasz genialny pomysł na własny biznes, ale obawiasz się zbyt dużej ilości formalności, które należy wykonać przed rozpoczęciem działalności? Nie bój się! W tym artykule pokażemy Ci co należy zrobić aby zarejestrować przedsiębiorstwo i założyć własną firmę.

Jak założyć własną firmę? – Wybór formy działalności

Pierwszą rzeczą, o której koniecznie musisz zdecydować jest dobór formy prawnej swojej działalności. Masz do wyboru prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub bycie wspólnikiem spółki osobowej albo spółki kapitałowej. Wybór konkretnej formy prawnej jest niezwykle istotny, ponieważ od tego zależy dalsza procedura postępowania.

Jak założyć własną firmę? – Jednoosobowa działalność gospodarcza

Najprostszą formę prowadzenia przedsiębiorstwa stanowi jednoosobowa działalność gospodarcza. Dzięki postępowi technicznemu, swoją przygodę z rejestracją firmy można zacząć w domowym zaciszu.

Należy pamiętać, że istnieje także tradycyjna droga rejestracji poprzez spotkanie się z urzędnikami twarzą w twarz, w urzędzie gminy.

Wybierając rejestrację elektroniczną warto wiedzieć, że potrzebne będzie posiadanie podpisu kwalifikowanego lub zaufanego profilu. Zdobycie pierwszego z nich jest trudniejszą procedurą, natomiast aby uzyskać ten drugi trzeba założyć konto na www.epuap.gov.pl.

Następnie złożyć elektronicznie odpowiedni wniosek i udać się do urzędu (wybranego z listy opublikowanej na stronie epuap) w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Jeśli posiada się już zaufany profil to dalsza droga rejestracji firmy jest łatwa.

Na stronie CEIDG wypełniamy formularz o nazwie CEIDG-1.

W tym dokumencie oprócz wpisania podstawowych danych o przedsiębiorcy i jego działalności wymaga się także podania m.in. kodu PKD, który świadczy o rodzaju prowadzonej działalności, metody jaką będą opodatkowane dochody tego przedsiębiorstwa (tutaj wybór między metodą linową, na zasadach ogólnych, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, bądź kartą podatkową) oraz zdecydowania czy chcemy być podatnikami VAT czy też nie (trzeba pamiętać o konieczności przejścia na bycie „VATowcem” jeśli przychody netto z działalności gospodarczej w ciągu roku przekraczają 150 000 zł.

Od 1 stycznia 2015 roku rejestracja dla potrzeb VAT jest bezpłatna, należy tylko wypełnić formularz zatytułowany VAT-R,  jednakże jeśli chciałoby się uzyskać potwierdzenie konieczne jest wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 170 zł).

Informacje podane w formularzu CEIDG-1 automatycznie przesyłane są do Urzędu Skarbowego (w celu nadania numeru NIP), do Urzędu Statystycznego (w celu nadania numeru REGON) a także do KRUS-u, bądź ZUS-u (aby pokazać kto jest płatnikiem składek ubezpieczeniowych).

Do obowiązków nowego przedsiębiorcy zalicza się także wypełnienie formularzy ZUA lub ZZA i przesłania ich do placówki ZUS-u, by ustalić kogo będą ubezpieczać składki (ZUA – w przypadku gdy podatnik będzie opłacał składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, ZZA – w przypadku gdy płatnik będzie opłacał tylko składki ubezpieczenia zdrowotnego).

Dokonuje się tego w ciągu 7 dni od wypełnienia formularza oraz w ciągu 7 dni od zatrudnienia nowego pracownika.

Oprócz czynności, które związane są z samą rejestracją należy pamiętać, że do każdego przedsiębiorstwa wymagane jest posiadanie odrębnego rachunku bankowego, którego numer obligatoryjnie trzeba przesłać do Urzędu Statystycznego w ciągu 21 dni.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej możliwe jest od momentu wypełnienia i przesłania formularzu CEIDG-1 lub później, jednakże nie wcześniej niż z chwilą wysłania wspomnianego dokumentu.

Potwierdzenie rejestracji nowego przedsiębiorstwa można wydrukować ze strony internetowej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – metoda tradycyjna

W przypadku wyboru tradycyjnej metody rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej trzeba udać się do urzędu gminy, gdzie składa się jeden zintegrowany wniosek EDG-1, który jest jednocześnie wnioskiem do Urzędu Skarbowego (w celu nadania numeru NIP), wnioskiem do Urzędu Statystycznego (w celu nadania numeru REGON) a także zgłasza płatnika składek ZUS bądź KRUS. Dalsza procedura wygląda identycznie, jak w przypadku elektronicznego rejestrowania działalności.

Jak założyć własną firmę? – działalność w formie spółki

Z kolei, gdy nasza działalność ma być prowadzona w formie spółki, pierwsza podejmowana decyzja dotyczy jej rodzaju.

Rejestracja spółki cywilnej przebiega podobnie do rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, jedyną różnicą jest obowiązek zawiązania umowy pomiędzy wspólnikami w zwykłej formie pisemnej.

Decydując się na założenie działalności w formie spółki prawa handlowego musimy pamiętać, że cały proces rejestracji obowiązkowo poprzedzony jest zawarciem umowy między wspólnikami w formie aktu notarialnego, u notariusza. Następny krok to udanie się do Sądu Rejestrowego, gdzie w jednym okienku składamy kilka wniosków (do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON, do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu pokazania podmiotu będącego płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne) a także dokumenty takie jak:

 1. umowa spółki,
 2. dokument o powołaniu członków zarządu,
 3. dokument przedstawiający listę wspólników wraz z ich adresami,
 4. dokument przedstawiający adresy członków zarządu,
 5. oświadczenie zarządu o wniesionym kapitale (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna).

Możliwa jest także elektroniczna rejestracja spółki w KRS, jednakże taki wniosek może złożyć tylko osoba zarejestrowana na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości a wszystkie przesyłane dokumenty muszą być potwierdzone za pomocą bezpiecznego podpisu kwalifikowanego (potwierdzonego kwalifikowanym certyfikatem).

Od 2012 roku istnieje łatwiejszy sposób rejestracji spółek z o.o. (a od 15 stycznia 2015 roku także spółki jawnej i spółki komandytowej).

Mowa jest tutaj o trybie 24S.

Rejestracja za pomocą 24S polega na założeniu e-konta przez osoby, które dokonują zgłoszenia oraz wypełnienia wszystkich wymaganych dokumentów i formularzy (w tym rejestrowego), a także podpisanie ich podpisem elektronicznym.

Efektem końcowym tych czynności jest automatyczne wygenerowanie i przesłanie odpowiednich dokumentów do sądu. Długość fazy organizacji  (czyli czasu od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu w KRS) wynosi 7 dni.

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037
 2. http://www.gofin.pl/17,2,305,140386,czy-warto-zakladac-spolke-w-trybie-s24-po-zmianach.html
 3. http://www.zakladamyfirme.pl/artykul_narzedziowa,682,682,683,rejestracja-spolki-w-krs.html
 4. http://cenabiznesu.pl/-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-krok-po-kroku
 5. http://www.zaloz-firme.pl/zgloszenie-do-zus/
 6. http://poradnik.wfirma.pl/-spolka-cywilna
 7. http://mojafirma.infor.pl/spolki/spolki/rejestr-przedsiebiorcow/688469,5,Zasady-rejestracji-spolek-w-Krajowym-Rejestrze-Sadowym.html

Asystentka księgowego DC FINANSE sp. z o.o.

Lubimy dzielić się wiedzą

Dzięki naszym klientom zdobyliśmy ogromne doświadczenie w biznesie. Chcemy się nim dzielić, żebyś Ty mógł zawsze skorzystać z tej wiedzy.

Darmowa wycena

Oferujemy szerokie usługi dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Sprawdź naszą ofertę.

 

Więcej artykułów

Zobacz wszystkie