Dofinansowanie na inwestycje w BHP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi z inicjatywą atrakcyjnego dofinansowania dla pracodawców, którzy poprzez dotacje chcą poprawić jakość i bezpieczeństwo pracy wśród swoich pracowników.

W ramach prewencji o bezzwrotną kwotę mogą ubiegać się wszystkie rodzaje przedsiębiorstw – mikro, małe, średnie i duże.

Różnica polega na wysokości dofinansowania oraz procencie kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości firmy.

Największe przywileje posiadają przedsiębiorstwa mikro (140 tyś. i 90%), następnie małe (210 tyś i 80%), później średnie (340 tyś i 60%) i ostatecznie duże (500 tyś i 20%).

Przedsiębiorstwa te mogą przeznaczyć wymienione wyżej kwoty na następujące rodzaje projektów:

a) Inwestycyjne – zorientowane na zakup odpowiednich maszyn (co ciekawe inwestycja może dotyczyć również maszyn takich jak wózki widłowe) lub udoskonalenie, modyfikację i rozwój już istniejących w firmie, a także systemów i środków ochronnych, które mają zapewnić wyższe niż dotychczas bezpieczeństwo i higienę pracy.

b) Doradcze – odnoszące się do procesów zarządzania BHP – oceną ryzyka zawodowego, wprowadzenia procedur bezpiecznej pracy, a także planowania oraz monitorowania działań prewencyjnych.

c) Doradczo-inwestycyjne – łączące cechy powyżej opisanych projektów.

Uzyskanie dotacji polega na wypełnieniu i złożeniu wniosku płatnika składek o udzielenie dotacji na BHP.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ocenia potrzebę realizacji inwestycji w danym przedsiębiorstwie i wydaje pozytywny lub negatywny werdykt. Po pozytywnym rozpatrzeniu  następuje podpisanie umowy  i przekazanie środków w dwóch transzach – pierwszej w ciągu 14 dni od podpisania umowy i drugiej w ciągu 30 dni po odbiorze projektu.

Pierwsza transza pieniędzy wypłacana w formie zaliczki wynosi aż 50%, co może bardzo ułatwić proces inwestycyjny.

Możliwość uzyskania tak atrakcyjnego dofinansowania na sprawy priorytetowe w przedsiębiorstwie trafia się bardzo rzadko. Jest to prawdziwa okazja do poprawy bezpieczeństwa (a przez to i jakości) przedsiębiorstwa, która może pomóc w ograniczeniu szerokiego wachlarza problemów związanych z nieodpowiednimi warunkami pracy.

Asystent Eksperta ds. Dotacji Unijnych

Lubimy dzielić się wiedzą

Dzięki naszym klientom zdobyliśmy ogromne doświadczenie w biznesie. Chcemy się nim dzielić, żebyś Ty mógł zawsze skorzystać z tej wiedzy.

Darmowa wycena

Oferujemy szerokie usługi dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Sprawdź naszą ofertę.

 

Więcej artykułów

Zobacz wszystkie