Czas na inwestycje w Wielkopolsce – działanie 1.5.2

W związku z pojawieniem się oficjalnej informacji o terminie naboru wniosków i wysokości dofinansowania dla działania 1.5.2, prezentujemy artykuł z dodatkowymi informacjami.

Działanie 1.5.2 – Terminy

Nabór wniosków trwa od 16 do 30 listopada 2015 roku.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2016 roku.

Projekt realizowany w ramach wsparcia powinien zostać zakończony do końca 2017 roku. Możliwe jest jednak przedłużenie czasu trwania projektu, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Instytucji Zarządzającej.

 

Działanie 1.5.2 – Dofinansowanie

Minimalna wartość dofinansowania projektu to 1.000.000 PLN;

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 5.000.000 PLN

Wysokość poziomu wsparcia to odpowiednio, dla mikro i małych przedsiębiorstw – 45%, dla średnich przedsiębiorstw – 35%.

Dofinansowanie może być przyznane zarówno w formie zaliczki, nawet do 80% wydatków kwalifikowalnych, jak i całkowicie w formie refundacji.

 

Działanie 1.5.2 – Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

Wśród przykładowych wydatków kwalifikowalnych wymienia się m.in.:

  • koszty zakupu środków trwałych wraz z montażem;
  • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych wraz z wdrożeniem;
  • koszty prac budowlanych.

Niekwalifikowalne są natomiast m.in.:

  • koszty amortyzacji,
  • koszty zakupu środków transportu,
  • koszty bieżące, związane z prowadzoną działalnością,
  • koszty zakupu nieruchomości,
  • koszty związane z promocją projektu,

oraz koszty osobowe.

 

O czym należy pamiętać?

Wsparcie skierowane jest przedsiębiorstw, które planują wdrożyć u siebie innowacje stosowane na świecie nie dłużej niż 5 lat.

Premiowane będą projekty wpisujące się w Inteligentne Specjalizacje Regionalne.

Projekt musi być realizowany na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Lubimy dzielić się wiedzą

Dzięki naszym klientom zdobyliśmy ogromne doświadczenie w biznesie. Chcemy się nim dzielić, żebyś Ty mógł zawsze skorzystać z tej wiedzy.

Darmowa wycena

Oferujemy szerokie usługi dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Sprawdź naszą ofertę.

 

Więcej artykułów

Zobacz wszystkie