Czas na inwestycje dla wielkopolskich przedsiębiorców – Poddziałanie 1.5.2

 

W związku z wejściem w życie perspektywy unijnej na lata 2014-2020 oraz spodziewanymi ogłoszeniami naborów kontynuujemy cykl artykułów dotyczących najbliższych działań. Tym razem jest to dotacja związana z inwestycjami – 1.5.2.

 

Poddziałanie 1.5.2 W co można inwestować?

Działanie 1.5.2 WRPO (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny) jest związane z inwestycjami na zakup zarówno środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych. Jak w większości programów z nowej perspektywy unijnej należy skupić się na rozwiązaniach innowacyjnych oraz takich, które są stosowane w skali kraju nie dłużej niż trzy lata. Stwarza to dla przedsiębiorców możliwość inwestycji m.in. w zaawansowane technicznie maszyny, które mogą znacząco poprawić sytuację firmy na rynku.

 

Poddziałanie 1.5.2 Innowacyjność – o co z tym chodzi?

Tematem przewodnim najbliższych dotacji jest innowacyjność. Oznacza to, że premiowane projekty będą dotyczyły zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych posiadających opinię o innowacyjności, którą to mogą wystawiać podmioty wskazane w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r.

 

Poddziałanie 1.5.2 – Dla kogo przeznaczona jest dotacja?

Dotacja jest przeznaczona dla firm z sektora MŚP, które posiadają siedzibę oraz działają w województwie Wielkopolskim. Oznacza to w praktyce, że niemal każdy przedsiębiorca z Wielkopolski, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a także posiada przychody mniejsze niż 50 mln euro może ubiegać się o wsparcie z funduszy UE.

 

Poddziałanie 1.5.2 – Jakie są warunki dofinansowania?

Mikro i mali przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych. Większe firmy o zatrudnieniu powyżej 50 pracowników oraz o przychodach większych niż 10 mln euro otrzymają do 35% wsparcia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że maksymalna kwota dofinansowania ma wynieść ok. 5 000 000 zł. Warto pamiętać o tym, że program polega na refundacji poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych faktur, aczkolwiek należy spodziewać się zaliczki związanej z rozpoczęciem projektu.

 

Poddziałanie 1.5.2 – Do kiedy można składać wnioski?

Nabór jest przewidziany na III kwartał 2015 roku. Po oficjalnej informacji nt. naboru przez Urząd Marszałkowski, przedsiębiorcy powinni mieć czas prawdopodobnie do początku listopada, aby skompletować niezbędną dokumentację.

 

Konsultant DC CENTRUM

Lubimy dzielić się wiedzą

Dzięki naszym klientom zdobyliśmy ogromne doświadczenie w biznesie. Chcemy się nim dzielić, żebyś Ty mógł zawsze skorzystać z tej wiedzy.

Darmowa wycena

Oferujemy szerokie usługi dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Sprawdź naszą ofertę.

 

Więcej artykułów

Zobacz wszystkie