Świadczenie usług w Punktach Konsultacyjnych

Usługa asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej (DAP) jest usługą doradczą świadczoną w celu wsparcia procesu rozwoju przedsiębiorstw. Składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest diagnoza potrzeb biznesowych zgłaszanych przez Klienta, natomiast drugim jest wsparcie doradcze związane ze zdefiniowanymi uprzednio problemami.
 
 
 

Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne

Celem projektu jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez poprawę ich dostępu do instrumentów zewnętrznego finansowania zwrotnego. Ponadto głównym założeniem jest pogłębienie wiedzy na temat planowania przedsięwzięć. W związku z tym firmy mogą skorzystać z usług doradczo-szkoleniowych. 
 

Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość

Celem projektu jest automatyzacja współpracy z partnerami biznesowymi dzięki wdrożeniu systemu B2B.