Czym sie zajmujemy?

Pozyskiwanie dotacji unijnych

W kwestii pozyskiwania dotacji warto zaufać profesjonalistom. Miarą naszej skuteczności są liczne sukcesy na tym polu.

Wspieramy przedsiębiorców sektora MŚP, jednostki samorządów terytorialnych, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje w procesie aplikowania o środki z Funduszy Europejskich. Dzięki profesjonalizmowi oraz najwyższym standardom współpracy, jesteśmy jedną z wiodących firm konsultingowych w Polsce, pod względem skuteczności pozyskiwania dotacji.

zobacz więcej

Rozliczanie dotacji unijnych

Uzyskanie dotacji wiąże się z szeregiem obowiązków dotyczących jego prawidłowego rozliczenia. Zostaw te kwestie specjalistom.

Powierzając nam zarówno uzyskanie wsparcia, jak i jego późniejsze rozliczenie lub prowadzenie projektu w formie inżyniera kontraktu masz pewność, że zachowane zostaną wszelkie obowiązujące procedury a dotacja zostanie prawidłowo rozliczona. Zajmij się realizacją inwestycji podczas gdy my zatroszczymy się o formalności.

zobacz więcej

Doradztwo Prawne

Współpracująca z DC CENTRUM Kancelaria radcy prawnego to zespół ekspertów łączących znajomość prawa z doświadczeniem jego stosowania.

Kancelaria obsługuje osoby fizyczne oraz prawne świadcząc usługi zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego z zakresu m.in. prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Działając w imieniu Klienta, zapewnia wsparcie na każdym etapie postępowania.

zobacz więcej

Pozwól nam zająć się tym co dla Ciebie ważne.

Nasza determinacja, wiedza i doświadczenie sprawią, że osiągniesz wszystkie biznesowe cele.

Skontaktuj się z nami!

DC CENTRUM sp. z o.o.
ul. Reglowa 3,
60-113 Poznań

+48 61 843 01 07
biuro@dc-centrum.pl
Pn – Pt 7:30-15:30

DC CENTRUM sp. z o.o.
Biuro Wsparcia Zarządzania
ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań
KRS: 0000336924
NIP: 778-146-42-57
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 190.000,00 PLN

Top

Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny (Polityka prywatności – RODO)

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DC CENTRUM Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań (dalej: „DC CENTRUM”)
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z „DC CENTRUM” w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  • podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  • trenerom współpracujący z „DC CENTRUM” w zakresie przeprowadzenia szkolenia,
  • innym zewnętrznym podmiotom wspierającym „DC CENTRUM” w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z „DC CENTRUM” w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy „DC CENTRUM” i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  • dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
  • wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • dane dla celów marketingowych: - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody; - w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu „DC CENTRUM”– do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, „DC CENTRUM” nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem doradztwa, szkoleń czy innych usług świadczonych przez spółkę zgodnie z jej profilem działalności.
 9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.